Монтиране на Wago клеми на DIN шина
51.5 K
4:05

Монтажът на DIN шина ни позволява стандартизирани монтажи за цялото електро-оборудване. Важното е да сте подготвени с правилните адаптори и правилните клеми, с които да свършите работа по най-ефективния начин. И не на последно място, опитвайте се да спестите място и да...

Противоположни Wago клеми
52.8 K
2:12

В магазина ми показаха и едни клеми, които не бях виждал до сега. Наричат се противоположни Wago клеми. 
Противоположните клеми използваме, когато трябва да свържем проводници в по-тесни пространства, където с клемите, които разполагат проводници само от едната...

Wago клеми или спайки?
47.8 K
3:20

За инсталацията на моята къща се заредих с Ваго клеми от прозрачните, серия 221. Взел съм такива, за сечение до 4 квадрата и такива до 6 квадрата, и още едни, които ще ви покажа след малко. Инструменти, двойки, тройки, петици и различни адаптери към тях. Всичко, което ще ми...