Само три инструмента на Метабо! Избирай!
65.6 K
14:58

Стенли, забелязахме, че във всяко предаване използваш огромен брой инструменти и работилницата ти прилича на склад на Ташев-Галвинг. 
Имаш срок от 10 минути да влезеш в сайта на Ташев-Галвинг и да избереш точно 3 инструмента на Метабо. Само 3! С тях ще свършиш...