Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

ВИ ДЖИ ЕФ ООД

адрес: гр. София 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров 115

тел: 02 44 55 100

факс: 02 962 96 95

e-mail:

URL:www.vjf.bg

Ви Джи Еф ООД е специализирана фирма в областта на консултациите, доставката и инженеринга на иновативни строителни решения.

С над 17 години история, днес ВИ ДЖИ ЕФ е сред водещите фирми в България за консултация, доставка и изпълнение на специализирани строителни решения. Дейността ни обхваща три основни направления:

 

I. Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда:

§     Армиране на насипи, пътни основи и настилки;

§     Подпорни и укрепителни съоръжения;

§     Корекции на реки и ерозионна защита;

§     Депа за отпадъци, рекултивация на терени;

§     Системи за защита от падащи камъни и др.

 

II. Хидроизолационни системи за промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство:

§     Основи и фундаменти;

§     Плоски и скатни покриви;

§     Зелени покриви (покрив-градина);

§     Трафик зони и паркинги;

§     Мостове и тунели;

§     Специални приложения.

 

III. Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.