Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

България Тръст Енд Инвест ООД

адрес: България, Добрич, ул.

тел: +3598 84 357 967

факс: 058 622 770

e-mail:

URL:http://bulgariatrustandinvest.com

Нашата основна цел е да се използва нанонауката и нанотехнологиите в полза и в името на нашите клиенти.

Мотивация

Постигането на заложените цели в индустрията днес не може да бъде осъществено чрез традиционни техники за производство.
Необходимо е прилагането на иновации, като компаниите ще трябва да прилагат нанотехнологията и нейните приложения във всеки отделен производствения цикъл.
От друга страна в България има липса на информация и качествени продукти, а и фирми, които сериозно с правилно съчетание от научен и маркетингов подход да популяризират и внедряват нанотехнологични продукти и услуги.
 
Мисията на компанията е:


Популяризиране и внедряване на иновативни продукти, услуги и технологични решения в сферата на нанотехнологиите за индустрията и бита

Комерсиализирането на иновативни материали, продукти и процеси на базата на нанотехнологиите, които са резултат на тясното сътрудничество и изследвания проведени от научноизследователски институти и университети в Република Чехия, Полша, Турция, Австрия, Германия, Великобритания и Съединените Американски Щати.

Тестването, развитието на нови материали, технологии и прилагането на процеси във всички нива.

Осигуряване на тестове за съответствие в сътрудничество със сертифициращите институции.
Консултантски услуги.

Търговска дейност с продукти на нанотехнологиите.


Нашата основна цел е да се използва нанонауката и нанотехнологиите в полза и в  името на нашите клиенти.

Решенията, които ще бъдат предоставени на потребителите имат своята уникалност и ще бъдат ясно дефинирани и обяснени по начин, по който абсолютно ще гарантира разбирането и принципите на действие.

Приоритет за нас е не само прилагането и предлагането на съвременните нанотехнологии, но също така и изготвянето на консултации за внедряването и бъдещото им развитие с оглед нуждата в различните икономически сектори.

Дружеството организира информационни събития и консултации за възможните приложения на продуктите на нанотехнологията  и предлага продукти и услуги  включващи:  


Повърхностна защита и поддръжка на всякакъв тип повърхности в бита и индустрията;

Защита на повърхности на силициева основа – стъкло, порцелан, керамика, фотоволтаични модули и прочие.

Антислип система – професионални решения срещу хлъзгави повърхности;

Почистващи препарати – екологични, биоразградими, йонизиращи въздуха;

Антибактериални облекла и продукти;

Повърхностна защита и поддръжка на МПС;

Комплексно, мобилно, безводно почистване на МПС-та;

Визия за бъдещето

Ние се стремим да осигурим решения адекватни на нуждите на крайните потребители, както и да разширяваме непрекъснато  възможностите ни в областта на нанотехнологиите, за да се превърнем в една от водещите компании за нанотехнологиите в тази част на Европа.

Как да се предпазим от Подхлъзването?

Подхлъзването и падането може да звучат тривиално, но понякога те могат да имат сериозни последици, причиняващи тежки наранявания като счупване на костите, мозъчно сътресение и дори инвалидизиране и смърт. Те са най-честата причина за получаването на сериозни наранявания и респективно за отсъствие от работното място.

Данните изнесени от Държавите-членки и систематизирани от  Европейската агенция за безопасност и здраве при работа показват, че най-често срещаните видове травми са в резултат на подхлъзването и падането и включват някаква форма на счупване на костите.

Проучванията показват, че този тип счупвания са три пъти повече от подобни в резултат на пътни инциденти. Смъртните случаи като брой са на втора позиция след пътните катастрофи. Преките и косвените загуби в рамките на Европейският съюз надхвърлят няколко милиарда евро.

...........

Каква е алтернативата?

От началото на  август вече съществува нов продукт на вътрешният ни пазар, който може да заинтригува всяка една компания и отделен индивид. Продуктът се нарича AntiSLIP system®. Това е продукт, който е перфектното решение срещу подхлъзване по мокри, хлъзгави повърхности. Зад него стои една от големите европейски компании, директен производител.

Правата за разпространение на територията на България, Румъния и Унгария се притежават от компанията „България Тръст Енд Инвест”.

В следващите редове с любезното съдействие на „България Тръст Енд Инвест” са очертани някои процедури, които е препоръчително да се спазват, за да се защитите лично, вашата компания и хората, които използват помещенията Ви.

Процедури:

1. Изберете продукти с доказани характеристики от водещи производители. Тези компании имат собствени изследователски центрове, държат на качеството на продукта си и потвърждават антислип ефекта чрез изпитания  в независими лаборатории.

2. Изберете вашия доставчик/изпълнител внимателно. Проучете го предварително и то не само чрез изнесената фирмена информация, а чрез клиентите на услугата/продукта.

3. Важен момент е да се уверите, че компанията, която избирате разполага с необходимото ноу-хау, ресурси и ангажимент да направи резервна апликация в случай на проблем.

4. Задължително е да Ви осигуряват последваща поддръжка, както чрез почистващи препарати, така и чрез съвети, дори и с отношение.

5. Поддържайте чисти повърхностите.

6. Поставете предупреждение за възможна опасност от мокри или опасни повърхности. Винаги поставяйте знаци, когато се извършва някаква почистваща дейност.

7. Използвайте добри практики. Когато е възможно, извършвайте профилактика на повърхностите-удачно е когато трафикът е най-малък. Никога не оставяйте без надзор, оборудване и химикали, ако сградата/офиса е отворен/а.

8. Потърсете удачни за Вас решения. Проучете опита на фирми от други държави.

9. Не подценявайте подхлъзването. Проявете разум и отношение от гледна точка на превантивните действия.Застрахователните компании може и да изплатят обезщетението, но здравето никой не може да го върне.

Ако сте се заинтересували от възможността да направите  качествен избор, ако правилно възприемате AntiSLIP system® като инвестицията, която правите за години напред можете да погледнете практически на нещата на този адрес: http://www.bulgariatrustandinvest.com

Изборът е Ваш!