Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Хидроизолация на основи на сгради и съоражения

17
гласа
Хидроизолацията на основите е един от най-отговорните фактори за правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения. На практика представлява защита от вредното действие на повърхностни и подпочвени води.
Хидроизолация на основи на сгради и съоражения-1 Хидроизолация на основи на сгради и съоражения-2

В края на миналия и началото на този век строителната химия предлага редица варианти и много често изборът на оптималния представлява истинско “изкуство”.

Още при изпълнението на основите на сградите и съоръженията е необходимо да се използват добавки за разтвори и бетони, които най-общо казано влияят върху физико-механичните свойства на бетоновата смес.

С използването на въздуховъвличащи химични добавки към бетонната смес, водоразтворимите съединения, съдържащи се в бетона, се превръщат в силикати, които са стабилни и неразтворими във вода. Получената колоидна смес, премахва действието на капилярните сили и предпазва строителните елементи от проникване на вода.

Добавките подобряват значително пластичността, водоплътността, намаляват количеството на направната вода до 10%, което води до повишена мразоустойчивост.

Бетоните и замазките се армират и с полипропиленови влакна, които увеличават абразивоустойчивостта, якостта, водонепропускливостта, подобряват връзката между бетона и армировката, намаляват до 100% пукнатините от съсъхване.
Много важен елемент за сигурната хидроизолация е третирането на фугите - работни и дилатационни. Работните фуги се получават при прекъсване на бетонирането. Уплътняват се с “Ватерстоп” ленти на база PVC, които се залагат в кофража.

Работната фуга фундамент-стена - подова настилка в сутерен, може да се уплътни с изграждане на холкер от водоненпропусклива полимерномодифицирана циментова замазка. Дилатационните фуги разделят съоръженията на части в зависимост от размерите, конфигурации, различна етажност и др. с оглед на поемане на неравномерно слягане на почвата, земетръсни усилия и други такива.

Уплътняват се с подходящи за случая “Ватерстоп” ленти и се запечатват със специални строителни херметици на битумна, акрилна или полиуретанова основа.
Освен посочените по-горе мерки основите на съоръженията могат да бъдат хидроизолирани и след тяхното изграждане както от външната, така и от вътрешната страна.

Хидроизолацията на основи от външна страна може да се изпълни чрез газопламъчно залепване на битумна мушама, обмазване с битумни пасти или чрез мазана изолация обикновено на циментова основа.

Предимствата на мазаната хидроизолация са дълготрайността срещу изменения, причинени от ерозия, тъй като е на неорганична основа. Материалите гарантират отлично свързващо покритие за дълги години, осигуряват пълна защита на конструкцията срещу корозия, издържат на 70 м воден стълб (7 атмосфери), подходящи са и за резервоари за питейна вода. При всички случаи е необходимо хидроизолацията да бъде допълнително защитена с дренажна мембрана или с велпапе (в краен случай) от обратната засипка.

Преди да се нанесе хидроизолационното покритие, е необходима подготовка на повърхността, която включва почистване от мазнини, прах, варовикови отлагания и др. Дупките и обрушените участъци трябва да бъдат запълнени. Стърчащите арматурни железа се отрязват мин. на дълбочина 2 - 3 см в бетона преди запълването им, което може да се извърши с готова водоустойчива суха замазка. Водните течове се отстраняват с полимерно-модифициран бързовтвърдяващ цимент. В случаи, когато по повърхността, която ще се обработва има работещи пукнатини, трябва да се еластифицира циментовата хидроизолация с подходящ еластификатор и да се армира с мрежа от фибростъкло.

При изграждането на хидроизолация от вътрешната страна е необходимо да бъдат спазени всички изисквания за подготовка на повърхността, описани по-горе. Хидроизолацията трябва да бъде защитена. Когато е нанесена върху стените, същите трябва да бъдат измазани. По пода върху хидроизолацията се изпълнява циментова замазка, плочи или друго подобно покритие.
Разходната норма зависи от това дали материалът се използва за влага, вода без налягане или вода с налягане.

В периметъра на стоманобетоновите основи може временно да се повиши нивото на подпочвените води, вследствие на поройни валежи. Това упражнява хидростатичен натиск върху стените.
За да се предотврати същият, е необходимо да се направи дренажна система, която се изпълнява посредством специални дрeнажни мембрани на база високоплътен полиетилен с релефна конусовидна повърхност. Мембраните могат да бъдат и с геотекстил, който предпазва от затлачване.

Поставят се на височина до земната повърхност. Закрепват се към стенaтa със специални щифтове.
Водата се отвежда до дренажни тръби, по които достига до дранажните шахти.
Дренажните мембрани не заместват основната хидроизолация, а се използват за нейна защита.

По правило хидроизолацията срещу напорни води се изпълнява от страната на действащия напор. В случаите когато това е невъзможно, стандартните хидроизолации се подсигуряват с противонапорни конструкции, които оскъпяват строителството.
Препоръчва се използването на мазани хидроизолации на циментова основа с възможно най-голяма прилепваща способност, изключващи необходимостта от противонапорни конструкции.

Друг начин за понижаване на нивото на подпочвените води е изграждането на вътрешен шахтов кладенец, в който се монтира специална система за изпомпване.
По този начин се понижава статичното ниво. В случаи на по-големи пространства с по-сложна форма може да се наложи изграждането на повече от един дренажен кладенец.

При условие че бъдат взети описаните по-горе мерки, може да се разчита напълно, че за дълъг период от време сградите и съоръженията ще бъдат защитени от влага и агресивното действие на водата.

източник ka6tata.com

Категория Категория: Изолация и отопление

Категория Тагове: хидроизолация, влага,

1 Коментара

АРХ. ЧАВДАР МАЛЧЕВ
При ЗТСУ имаше изискване около къщите да има тротоар мин. 1.50 м. от стената. Това премахна ли се? Тук, в Далас разчитат на храсти и поливане да осигурят еднаква влажност под основите и около тях. На мен ми се струва много несериозно. При това появата е силно глинеста. Какво мислите Вие? Чавдар cmalchev@vaiarchitects.com

Добави коментар

друга картинка

antibot