Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Обучението на гончетата у нас

7
гласа
Всъщност в следващите редове няма подробно да застъпвам методите на обучение на гончетата, а по-скоро ще изброя на кои команди или кои задължителни елементи трябва да изпълнява всяко едно гонче за да бъде “управляемо” и да може да се ловува с него, а също и някои методи за преодоляване на отрицателни страни в тяхната работа, както и създаването на сработена група.
Обучението на гончетата у нас-1 Обучението на гончетата у нас-2 Обучението на гончетата у нас-3

Преди всичко е необходимо колегите да се постараят да дадат необходимото домашно обучение на гончето. То по нищо не се отличава не се различава от домашната дресура на птичарите, за която е писано твърде много, и на която няма да се спирам в детайли.
Искам тук да вметна една забележка – много ловци смятат, че гончето е дворно куче и не може или не трябва да се отглежда в дома или апартамента на ловеца. Моето мнение е, че това е крайно неправилно отношение. Живеещо на двора често не при стопанина си, завързано на верига 4-5 месеца в годината без да бъде пускано, което и да е куче, а особено гончето, ще си остане неуправляемо и ще ловува преди всичко за себе си, а не за вас. Напротив – гледано у дома или поне ежедневния контакт и занимания с гончето ще имат съвсем различен резултат. Приучено от ранна възраст да се подчинява на рога или свирката при повикване, на командите “седни”, “легни”, “при мен”, “в крак” (или “редом”- да върви до крака на водача), на “място” (за оставане на място независимо от терена и условията), вашето гонче ще бъде едно много ефективно “оръжие” при този не лек лов. Съгласен съм, че подобно обучение не е лесно, тъй като гончето е относително непокорно, енергично, но нима обучението на един ирландски сетър е по-малко предизвикателствo?

Проблемът може да се постави и от друга гледна точка – ловът в България е преди всичко любителски, а за перфектната работа на гончето са необходими чести, почти ежедневни занимания и твърда ръка. Обръщали ли сте внимание на филмите за лов с гончета от Франция и Англия? Ще забележите пълното покорство на гончетата. Дори когато дивечът е непосредствено пред тях, те не се впускат след него без команда. Придвижват се по шосетата в плътна група, лесна за управление, без да пречат на движението, качват се и слизат от превозните средства по команда, почти едновременно и не се налага ги чакаш. Това е мечта на всички ловци, но какво правим за осъществяването и?

Има и друга страна, която няма как да избегнем – обикновенно с едно гонче е трудно да се ловува самостоятелно на диви свине. Не че няма подобни случаи, но това са преди всичко възрастни гончета, работещи бавно и уверено със силен глас, които са в състояние да вдигнат свинете и да ги изкарат на пусията без чужда помощ. Много работа е необходима за да научите младото си гонче на този маниер. Обикновенно това става след 5-6-ата година.
Изправени сме пред дилема: или да вземем две или три гончета (които ще ни бъде трудно да гледаме в апартамента си), или да се постараем да ловуваме само с колеги, които полагат същите усилия като нас за обучение на гончето си.
В случай, че изберем първия вариант, следва да имаме предвид както времето, което ще ни е необходимо за обучението, така и факта, че обикновенно ще участваме в лова като гоначи и при определени условия е възможно цял сезон да не видим никакъв дивеч. Разпространеното мнение, че гоначите убиват най-много дивеч, определено не споделям. Нека да си признаем, че в случая става въпрос предимно за сърни, ловът на които с гончета, обаче, е забранен от закона.
 
Ето едно предложение за втория начин на обучение – тогава когато само едно от кучетата е ваше. За целта е необходимо да имаме съгласието и подкрепата на хората с които ловуваме. Ето как смятам за най-удачно да се обучава група гончета, които при това не са собственост само на един ловец:
Смятам, че е необходима професионалната треньорска намеса първо като консултация, а след това и при сработването на групата. Отначало след закупуването на малките няколкомесечни кученца е необходимо да се запознаете с професионален треньор, с който да уточните какви цели си поставяте при обучението, и който да ви посочи първите стъпки които можете да направите при домашната дресировка на вашето куче. Не се притеснявайте от неуспеха или от неравномерните постижения на питомците ви, в последващия етап когато ще предоставите кучето на професионалния треньор негова ще бъде задачата да уеднакви постиженията на гончетата и да работи с тях както групово, така и индивидуално. Първите стъпки, обаче можете да направите и сами. Това са преди всичко привикването към свирката/рога преди хранене, командите “седни”, “легни”, “място” и “редом”. Това са обикновенни команди, които вашето куче следва да изпълнява отлично първо в домашни условия, а след това и навън, първо индивидуално, а след това и в присъствието на други кучета. Само когато сте сигурни, че вашето гонче ще изпълни елементите на упражненията в присъствието на други кучета, автомобили, и въобще при фактори, отвличащи вниманието му, ще сте сигурни, че гончето ви е напълно управляемо. Тук отново е необходима консултация с професионалния треньор и въобще трябва често заедно с останалите колеги, с които сте решили да създадете група, да посещавате треньора, както за да “сверите часовника си” по отношение на вашата работа, така и да не губят младите гончета връзката помежду си. Разбира се, това не е лесна работа, но удоволствието от постигнатия резултат, заедно с положените от вас лично усилия ще бъдат стократно възнаградени. А, между другото, няма и да ви е евтино, но какво да се прави – всяко нещо има своята цена.

След постигането на индивидуалния успех идва ред на професионалиста. Кучетата му се предоставят за определен срок от време, в който той ще поеме задължението да постигне определени резултати:
- да изравни домашната дресировка на гончетата и да я подобри ако е необходимо;
- да привикне кучетата едно с друго, за да могат те за в бъдеще да изпълняват едновременно командите;
- да започне да въвежда групата в т.н. “специализирано ловно обучение”.
Предупреждавам, обаче, че това може да стане само при добра обща дресировка за послушание. Хубаво е при предаването на кучетата на професионалния треньор да подпишете подробен договор, който да уточнява поставените цели, сроковете, заплащането (а защо не и неустойките), отговорността при увреждане на животното по вина на треньора и поради проявена непредпазливост. Това ще ви предпази от некоректно отношение спрямо вас като клиенти и спрямо вашия любимец. (Ех, мечти, мечти! - б.р.)
Следващ елемент от обучението – вече в групата и от професионалиста – е събуждането на ловния инстинкт на гончетата. Искам тук да направя уточнение, че според мен е правилно обучението да започне на всички видове дивеч и едва след събуждането на интереса на гончетата и сигурната им работа на заек, хищници и диви свине да започне да се “вади” този или онзи вид дивеч от “репертоара”,  ако можем да го наречем така, в зависимост от поставените цели. Според мен единствено към сърната следва да бъде насаждана постоянна забрана за гонене. За това има много методи – като се започне от обикновеното оттегляне от следата (а това е лесно ако кучето има общото послушание), и се стигне до модерни методи като изкуствени миризми за отучване, телетак и др., които ще опиша в отделен материал.
Отново искам да припомня, че тук може да се включват и собствениците на кучетата, например през уикендите, след работа или просто когато имате възможност. Това ще обогати и вашия опит с гончетата а ще бъде и полезно за в бъдеще – все пак вие ще ловувате с тези кучета.
При използвания по-горе начин на обучение резултатите няма да закъснеят. Бъдете търпеливи. Винаги си представяйте добре сработената група, мелодичния “вой” на гончетата след дивеча, послушанието и няма как да не ви стане по-леко при възникналите трудности в процеса на работа.

Не оставайте с впечатление, обаче, че вашето и на вашите колеги гонче трябва да стои едва ли не постоянно при професионален треньор. Това не е необходимо. Почти веднага след като гончетата започнат да гонят уверено по един или друг дивеч можете да продължите обучението и сами, като само от време на време ги оставяте на своеобразни курсове при треньора. Задължително обаче трябва да имате пълната подкрепа на колегите гледащи останалите кучета от групата. Взаимното доверие трябва да е на ниво, че дори когато в определен ден за тренировка (за предпочитане всеки уикенд) не можете да отидете с колегите си, да можете спокойно да предоставите гончето си на тях. При реалния лов ролите ви често ще се менят, като ту един ще бъде гонач, ту друг – т.е. кучетата трябва да работят еднакво добре с всички.

Препоръчвам ви преди ловния сезон да оставите гончетата си за повече време при професионалния треньор, който чрез ежедневни тренировки ще им припомни необходимите команди. Кучето, както и всяко живо същество, е способно да забравя и за това не може да се надяваме, че веднъж научило нашите команди, то ще ги знае и изпълнява завинаги. Честите тренировки са ключът към успеха. Но всички го знаете – забелязали сте как след няколко сезона извежданите заедно кучета започват да работят съвместно. Представете си сега при тренировки и извън сезона какъв би бил резултата. Така хем ще имате своя любимец при себе си, хем ще имате на разположение една добре сработена група кучета, която ще ви представя отлично навсякъде. А именно това е необходимо за този най-труден лов – този на диви свине.
Ако ви се вижда прекалено труден този метод на обучение, можете да закупите вече сработена група от гончета, но следва да имате предвид липсата на традиции при обучението за послушание на гончетата. Обикновенно се набляга на самото гонене като необосновано се пренебрегват другите елементи, което води до това кучетата да са неуправляеми, да се губят, да гонят неразрешени за лов видове и т.н. Възможна е и дресировка за коригиране на поведението, но тя винаги е по-трудна а резултатът – несигурен. Ето защо като по-удачен и дългосрочен метод препоръчвам вземането на малки кученца задължително с родословни документи от предпочитаната порода, като имате предвид, че в бъдеще освен добра ловна група можете да създадете и потомство от гончетата ви, което ще свикне в групата много по-бързо работейки с родителите си, които са вече обучени.
По този начин са сформирани прекрасните стада от гончета в европейските благороднически дворове. По този начин се поддържа и тази традиция и красота, която всички гледаме по телевизията.

Това бяха само някои от методите, които смятам за приложими в съвременните условия на лова в България. Има и други начини на успешен лов с група гончета, те обаче са по-скъпи и се извършват предимно от т.нар. професионални гоначи, които можете да наемете за определения ловен ден. Това, обаче, ви лишава от ежедневния контакт с вашата любима порода гонче.

източник nalov.com

Категория Категория: Лов и риболов

Категория Тагове: лов, гонче, обучение,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot