Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Тухлена пътека

5
гласа
Пътеките са съществена част от ландшафтния проект на всяка градина.Те служат за комуникация между отделните зони в двора и представляват важен елемент от декоративното оформление.В съчетание с останалите елементи от проекта те могат да бъдат самостоятелно обособени зони с декоративна цел или да са част от композиционни групи заедно с растителността и съоръженията в градината.
Тухлена пътека -1 Тухлена пътека -2 Тухлена пътека -3 Тухлена пътека -4 Тухлена пътека -5 Тухлена пътека -6 Тухлена пътека -7 Тухлена пътека -8 Тухлена пътека -9 Тухлена пътека -10

Решаващи фактори при избора на настилки са големината на дворното пространство,наклонът му,функционалното разпределение на градината,архитектурата на къщата. За оформянето на алейната мрежа значение имат мястото на парцела и стилът на плана – геометричен,пейзажен,класически или съвременен.Ако на терена има налични възвишения и различни височини,може да се използват,за да се получи по-интересна визия на двора,вместо да се стремите да изравните различните височини.

Материалите,от които ще се изгражда пътечната мрежа,зависят от желаната форма на дадената зона и нейното предназначение.Различните материали дават различни възможности – естествените материали като сечен камък и чакъл са по-подходящи за пейзажен стил,докато модерните материали като керамика,щампован бетон и бетонови плочи са по-подходящи за модерен стил,тъй като от тях се изграждат предимно правоъгълни и квадратни форми.

Размерите на пътеките в градината зависят от тяхното предназначение – дали са главни или второстепенни.Пътеките,които са за ежедневно ползване и са предназначени за хора, трябва да са с ширина 1.0-1.20 м,достатъчно за едновременното движение на двама души.Ако къщата е по-голяма,тогава размерът на пътеката е допустимо да бъде 1.80-2.0 м.Когато за някоя част се предвижда така наречената плочопътека,необходимата ширина за нея 30-60 см.При този тип пътека разстоянието между центровете на тези отделни плочи,които формират пътеката,трябва да е с размера на една средна човешка стъпка – 60-65 см.

 

                                                                   Как да си направим тухлена пътека ?

 

Ние ще ви покажем,как само за уикенд вие можете да превърнете един мръсен насип в "елегантна лента",която може да издържа на всичко,от зимна буря до косачка за трева.

 

Създаването на успешна пътека,която може да се запази са елементите,които зависят от три неща:тухли,ивица и основа.За тухли,изберете тези,които са издръжливи на тежки климатични условия,така наречените-"глинести павета".Те не само ще се справят с климатичните условия,но и ще отнемат много от пешеходното движение,без пукнатини.Размерът на тухлите се опеделя в частност от модела,който сте избрали.Съвременните "модулни" тухли са с размер 20,32см на 10,16см и една добре проектирана пътека е между 1.0-1.20 м ширина(за едновременното движение на двама души).Има и старомоден стил "стандартни тухли",чиято дължина е два пъти повече от 0,64см ширина,за да се създаде здрава повърхност и да "потиска" плевелите от нарастване.

Неразделна част от всеки модел е ивицата,която поддържа тухлите на място.Временните 1x4 направляващи релси могат да задържат всичко,както вие сте поставили тухлите.Но вие все още имате нужда от постоянна ивица,традиционно се прави от тухли,обърнати на края.Ако те са разположени с късите краища(това се нарича"моряшка посока",ако те са-край до край или "войнишка посока",ако те са-лице в лице,като домино),те могат да бъдат заровени достатъчно дълбоко,за да се осигури необходимата приддържаност.Ще трябва да задържите всичко на място с градинска ивица,която се разширява 15,24см по-нисък наклон.

Независимо от формата на тухлите,които използвате "пешеходната пътека ще е добра,само ако сложите основа под нея".Местоположението е фактор в тази основа:Дръжте пътеката най-малко 60,96 - 91,44 см далече от дървета и тяхната коренова система,защото може да избута тухлите нагоре.Но водата е по-постоянна заплаха.Ако водата не може да се дренира правилно,ще изплува на повърхността,както и всяко замразяване и размразяване,ще доведе до изникване на тъхлите нагоре.За да пренасочите оттока,ще трябва да наклоните пътеката леко в едната страна-0,32см от цялата си широчина.Под тухлите,положете слоеве сортирана основа(смес от натровен камък и камъчен прах-финна замазка)покриййте с пясък,за да осигури необходимото отводняване.И двата слоя трябва да се натъпкат,за да се създаде плътна основа,това е работа,която може да бъде направена на ръка,за подълги маршрути,ще трябва да помислите за електрическа машина.

Стъпка 1:Разкопайте почвата

Определете желаната от вас широчина на пътеката и добавете 5,08см.Приблизително отбележете за позициониране на пътеката на тази ширина с помощта на въже,градински маркуч или спрей боя.С помощта на лопатата,изкопайте пространството между маркировките,за да отстраните горния слой на почвата.Копайте,докато не видите различен цвят на почвата(както е показано).Сложете изкопаната пръст върху брезента,за да запазите площта чиста.

Стъпка 2:Напълнете със сортирана основа

След като пътеката е изкопана,изсипете вътре 2,54-5,08см сортирана основа(както е показано).Наръсете основата с вода,преди тя да бъде трамбована,за да задържи пръстта надолу.

Стъпка 3:Натъпкване и повторение

Използвайте ръчна трамбовка,удряйте равномерно слоя на основата,за да го натъпкате(както е показано).Добавете още няколко сантиметра от основата и повторете процеса,докато набития слой стигне 8,89см под степента(ако използвате електрическа трамбовка,работете до 7,62-10,16см слой).

 

Стъпка 4:Добавете слой пясък

Направете замазка,която можете да използвате като спейсър при инсталирането на страничните водещи релси:с помощта на ръчен трион,отрежете едно 2x4,така че да е 15,24см по-дълго от крайната ширина на пътеката.След това намалете двата края,които са 8,26см по-високи от височината на една тухла в легнало положение.

С помощта на лопата създайте тесни окопи по протежение на краищата на сортираната база,за да се поберат дължините от 1х4 комбиниран дървен материал обърнат на края.Поставете 1х4 по протежение на двете страни на пътеката,а след това ги раделете равно,чрез съединяване с излаз на назъбена изравнителна летва.Използвайте един чук(който няма да повреди дървения материал),зачукайте 1х4,докато те не са на едно ниво със сегашната степен.Работете надолу,докато и двете страни не са покрити.За да се задържат релсите на място,докато работите по нещо друго,вкарайте дървени колове около 30,48см в земята от външната страна на релсите на всеки 91,44см.Подсигурете всеки кол на дървения материал с два 3,16см винтове,след това го отрежете наравно с релсата.

 

Стъпка 5:Нивелирайте пътя

За да нивелирате пътя за дренаж(отводняване),изрежете малко парче дървен материал с дебелина-0,34см за всеки 30,48см от широчината на пътеката.Залепете парчето до края на 4-тото, 30,48см ниво.Закрепете нивото в двете релси с парчето дървен материал,като го разположите в горната част на релсата,в долната страна на пътя.С помощта на чук,зачукайте релсата в земята,докато не се покажат мехурчета на нивото.

Изсипете около 5,08см от зидарския пясък или камъчен прах(Фина декоративна мазилка) в пространството между релсите.Трамбовайте(натъпчете) пясъка.Поставете изравнителната летва между релсите и издърпайте пясъка,за да се изравни повърхността и да се запълнят ниските места(неравностите),както е показано.Ако е необходимо,добавете още пясък,трамбовайте,а след това с изравнете с изравнителната летва отново.

 

Стъпка 6:Поставете тухлената ивица(кант)

Издълбайте плитки окопи около 6,35см в двете страни на релсите.Сложете тухлата на края,вътре в окопа и с помощта на чук,зачукайте до изравняване с горната част на релсата(както е показано).Използвайте нивото на изравнителната летва,за да проверите наклона на тухлата,както сте я сложили.Продължете с поставянето на тухли по протежение на края,докато стигнете краищата от двете страни.

 

Стъпка 7:Попълнете в областта

Разширете назъбванията от двете страни на изравнителната летва,така че да пасва между крайните тухли с около 0,64см от свободното пространство,от двете страни.Използвайте я отново,за да изравните пясъка.Започнете полагането на модела между краищата(ивицата,канта):задръжте тухлата над пясъка,натиснете я срещу тухлата на края,позиционирайте я,така че да е началото на пътеката.Веднъж,след като сте я позиционирали,сложете я директно на място.С помощта на чук,натиснете я на ниво с крайната посока.Продължете с поставянето на тухлите по този начин,ударете всяка,за да я наместите(както е показано),докато пътеката се попълни.Проверете наклона на тухлите с летвата за изравняване,докато работите.Когато поставяте тухлите,се уверете,че няма да ги плъзнете в пясъка,защото вашите фуги ще бъдат пълни с пясък и няма да бъдат здрави или стегнати.

 

Стъпка8:Напълнете фугите

Насипете с лопата тънък слой зидарски пясък или камъчен прах(Фина декоративна мазилка) върху горната част на тухлите.С помощта на голяма метла,изметете пясъка във фугите между тухлите(както е показано).Намокрете пътеката с маркуч,за натрупване на пясъка,след това изчеткайте повече мокър пясък в пукнатините,докато не бъдат натъпкани плътно и пълни до повърхността.Оставете пясъка натъпкан(натрупан) за една седмица и попълнете отново всяка натъпкана фуга с повече пясък.След още една седмица,развийте коловете и отсранете релсите.Завършете страните с градинска ивица(кант),сложете изравнението с горната част на тухлата.

 

 

източник thisoldhouse.com

Категория Категория: Озеленяване и екстериор

Категория Тагове: градинска декорация, пътека, градина,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot