Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Какви данъци дължим при продажба на недвижим имот?

6
гласа
Извадки от Закона за данъците върху доходите на физическите лица: В сила от 01.01.2007 г.
Какви данъци дължим при продажба на недвижим имот? -1

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на имота;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;…
26. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;…
(2) Не се смята за доход:
1. полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество, реституирано по реда на нормативен акт;…

Чл. 33. (1) Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.

За доходите, придобити през 2007 г., ставките за данъка върху доходите са 3, в зависимост от размера на доходите – 20 %, 22% и 24 %.

източник moi-dom.net

Категория Категория: За любопитните

Категория Тагове: за любопитните, имоти,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot