Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Паркетни настилки

5
гласа
Две мнения няма – във все по-забързания и динамичен живот, който като планински бързей все по-властно ни увлича, хората търсят бързи, практични и евтини решения в строителството и обзавеждането на дома. Съвременните технологии с нови, все по-съвършени материали непрестанно се стремят да удовлетворяват тази потребност.
Паркетни настилки-1 Паркетни настилки-2 Паркетни настилки-3

Така например класическите доскоро дървесни подови настилки от цели дъски (дюшеме) или паркети, съставени от малки дъсчици (паркетини) с големина, примерно, 5 х 35 cm, все по-рядко се прилагат в новото строителство или при основен ремонт на сгради. На тяхно място бързо се настаниха масово предлаганите в търговската мрежа ламинатни подови покрития, които се полагат бързо и лесно, евтини са, имат много добра за цената си износоустойчивост (до 15 години в жилищни сгради и до 5 години за подове в обществени сгради) и не на последно място – на практика непосредствено след завършване на покритието подовата настилка е готова за експлоатация. Поддръжката на тези настилки е много по-лесна, отколкото на класическите дървени паркети. Повърхностният слой на ламинатните паркети се състои от тънък меламинов лист, върху който е отпечатана текстура, имитираща, примерно, различни ценни дървесни видове, поради което по външен вид тези покрития трудно се отличават от класическия дървен под. Високата износоустойчивост на покритието се дължи на специалния защитен безцветен лак, втвърден с ултравиолетови лъчи.
Ламинатните паркети само се почистват, без да могат да се шлифоват и циклят като дървените. Това ще рече, че при механическо увреждане на повърхността настилката трябва да се подмени частично или изцяло.
Търсенето на максимално евтини решения обаче съвсем не означава, че интересът към подовите покрития, изработени от естествени дървесни материали, е намалял. Напротив, те продължават да бъдат най-доброто от всяка гледна точка решение, стига човек да може да си позволи значително по-високата им цена. В нормалното пазарно стопанство всяка стока и всяко качествено ниво си заслужават цената, а когато става дума за дългосрочна инвестиция, каквато, несъмнено, са подовите покрития, цената далеч не е единственият определящ фактор.
Все още трайно битува и една вече остаряла и невярна представа, според която дървеното подово покритие се свързва най-често, а нерядко и единствено, с използваните повече от столетие у нас паркети от дъбова, букова или друга твърда дървесина. С подобни паркети са започнали да застилат дворците на френските монарси във Версай някъде около 1600 г.
Този вид паркетни подови покрития се сглобяват от множество малки паркетни дъсчици (в специализираната литература наричани паркетини), чиито кантове са фрезовани за сглобка с нут и перо. Дебелината им е около 15-16 mm, от които връхният слой, който може ефективно да се ползва, т.е. цикли и шлифова, за подновяване на повърхността на пода е с дебелина около 6-7 mm. Технологията за изработване на паркетините не позволява постигане на абсолютно еднакви размери, поради което даже в една и съща връзка (макар и първо качество) паркет се откриват различия в големината на паркетините. Това, плюс неминуемото изкривяване, характерно за естествената дървесина, са основните причини, поради които и най-добрият майстор да не може да постигне достатъчно плътно прилепване на паркетините една към друга. В резултат на това помежду им остават повече или по-малко широки фуги. С времето тези фуги неминуемо се разширяват, паркетините започват да се местят една спрямо друга и идва моментът, когато паркетът трябва да се пренареди или подмени изцяло.
Поради малката големина на паркетините паркетната настилка до голяма степен копира неравностите на пода, което, заедно с различията в дебелината на отделните паркетини, е причина за задължителното дълбоко циклене на настилката след нейното нареждане, преди да стане годна за използване. Това не само оскъпява настилката, но същевременно води до осезаемо намалява на дебелината на връхния слой, още преди да е започала експлоатацията на настилката.
След по-кратък или по-продължителен период от време паркетините от масивна дървесина неминуемо се изкорубват под въздействие на влагата и единствено възможното лечение е последващо циклене с отнемане на още 1-2 mm от дървесината. С това обаче фугите между паркетините се разширяват и започват по-бързо да се запълват с прах и други замърсявания. Те от своя страна задържат по-лесно и по-дълготрайно попадналата влага и така способстват за още по-бързото последващо изкорубване на паркетините, а оттук и времето до следващото циклене намалява. Освен това във фугите се създава благоприятна среда за развитие на различни микроорганизми, а видът на подовото покритие като цяло силно се уврежда.
Поради това представата за голямата дълготрайност на класическите паркетни подови покрития е силно преувеличена. Поддържането им също е доста трудоемко.
Ето защо съвременното и най-добро решение са паркетните подове от готови паркетни дъски. Те съчетават естетическите и функционални качества на естествената дървесина с лесното и бързо поставяне, характерни за ламинатните подове. При това тези подове са наистина вечни – дълготрайността на качествено подово покритие с паркетни дъски е гарантирана над 100 години. На външен вид покритието с паркетни дъски е безупречно – дъските прилепват толкова плътно една към друга, че при добър монтаж съединителните фуги на практика не се забелязват. Дъските се доставят с готово повърхностно покритие – специален петкратно нанесен акрилатен лак, или пък са обработени с твърда подова вакса от естествени материали. Поради това максимум едно денонощие след монтиране на настилката тя е готова за експлоатация, без каквито и да било допълнителни операции. Липсата на фуги и специалното повърхностно покритие я правят силно устойчива на разливане на вода и на зацапване, а почистването й става лесно и ефикасно.
Без съмнение, по-добър материал за подови настилки от естествената дървесина засега няма. Те имат красив външен вид, напълно екологични са и влияят благоприятно върху здравето на хората, включително и поради малката им топлоотнемаща способност – стъпилият върху тях бос крак ги възприема като сравнително топли, защото не отнемат бързо топлината от стъпалото. Когато става дума за съвременни паркетни покрития, обработени със специални, устойчиви на замърсяване и изтриване лакове, към предимствата се добавя и лесната им поддръжка.
Секретът на паркетните дъски е в тяхната специална конструкция. За разлика от класическите паркетини, те имат многослойна конструкция, като най-често се използват трислойните паркети при сумарна дебелина на дъските 14-15 mm. Повърхностният пласт с дебелина 3,3 – 3,6 mm е изработен от масивна благородна дървесина: клен, бук, дъб, череша, мербау. Хитът в паркетните подови настилки напоследък са паркетите от бамбукова дървесина, които се предлагат в два нюанса – по-светъл и по-тъмен.
При избора на вида на паркета освен естетически съображения не на последно място трябва да се вземе под внимание и твърдостта на дървесината в повърхностния пласт, устойчивостта му на удар и точков натиск, както и устойчивостта му на изтриване. Тези качества зависят основно от два фактора: вида на дървесината и нейната естествена твърдост, която се определя чрез градуси по Бринел, посочени тук в таблицата. Колкото числото е по-голямо, толкова естествената твърдост на дървесината е по-голяма. Вижда се, че разликите между отделните видове дървесина са доста големи, като първенството по твърдост се държи от мербау, а боровата дървесина е най-мека. Вторият фактор е повърхностната обработка на паркетните дъски. Петкратното покритие с полиуретанов лак, безспорно, повишава повърхностната твърдост и износоустойчивост на покритието.
Тези фактори трябва да се преценяват и от гледна точка на функционалната характеристика на помещението. За спалнята, например, може да се подбере и по-мек материал и дъски, обработени с твърда подова вакса, защото се предполага, че това е помещение, в което се ходи по чехли. За по-натоварени подове, особено при административни сгради, факторът износоустойчивост срещу изтриване има най-голяма тежест и поради това се използват предимно паркети от твърда дървесина с лаково покритие.
Средният пласт на дъските е изработен от специално подбрана мека елова дървесина. Дебелината му е 8,5 mm, а материалът е разположен така, че дървесните му влакна да лежат напречно на влакната на останалите два пласта. Основата на паркетните дъски е изработена от смърчов или елов фурнир с дебелина 2,2 mm. Тази многослойна конструкция и напречното разположение на дървесните влакна във всяка двойка пластове гарантират високата устойчивост на дъските срещу измятане и промяна на размерите. Друга характерна особеност на паркетните дъски е изключителната точност, с която са изработени, т.е. големините им са напълно еднакви. Благодарение на това кантовете им прилепват съвсем плътно и без каквато и да било фуга. Кантовете на дъските са оформени на нут и перо и така се съединяват здраво една с друга.
Влажността на материала е ниска (8% ± 2%), което гарантира, че дъските няма да се свият вследствие изсъхване и така да се отворят фуги. Съществена характеристика на тези паркети е, че, макар и от дървесина, те имат сравнително малко съпротивление на топлопреминаване (R=0,090 m2.K/W), което ги прави подходящи за поставяне върху подове с вградено лъчисто отопление.
Според вида на защитното декоративно покритие върху лицевата им повърхност паркетните дъски се делят на два вида:
• Паркети с предварително лакирана лицева повърхност. Покритието е петслойно от специален акрилен лак, втвърден чрез облъчване с UV лъчи. Лакът е екологично чист, не съдържа никакви вредни за здравето вещества (включително познатият от плочите ПДЧ формалдехид), не отделя никакви тежки метали. Покритието е еластично, не се напуква след време и е силно устойчиво на изтриване, т.е. на износване.
• Паркети с твърда паркетна вакса. При тези паркети лицевата повърхност е обработена със специална твърда паркетна вакса, съставена изключително от органични и напълно чисти в екологично отношение вещества. Ваксата прониква дълбоко в дървесината и гарантира трайна защита срещу вода или други неагресивни течности, като вино, чай, кафе и т.н.
Паркетните дъски се доставят най-често по шест в един пакет. Типични големини на паркетните дъски са 2215 х 205 х 14 mm (в пакет 2,72 m2) или 2220 х 210 х 15 mm (в пакет 2,77 m2). Тези размери и технологията на монтиране чрез слепване на дъските помежду им придават на настилката няколко съществени предимства:
• Полага се бързо и лесно
• Тя е стабилна и устойчива, не потъва при стъпване
• Позволява полагане на настилката върху основи с по-големи неравности, отколкото това е възможно при обикновения паркет
• Съединителните фуги между дъските са по-малко на брой и поради прецизната изработка на дъските на практика те са незабележими.

Твърдост по Бринел на различни дървесни видове Дъб 3,7 Бук 3,8 Ясен 4,0 Канадски явор 4,8 Череша 3,6 Мербау 4,9 Бор 1,6 Бреза 2,6 Смърч 1,3

източник imotibg.com

Категория Категория: Дизайн и декорация

Категория Тагове: настилки, под, паркет,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot