Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Фасадни бои

8
гласа
Известно е, че фасадата на всяка една сграда определя външния й вид, придавайки индивидуалност и завършеност. Възможностите за оформянето й са разнообразни и съобразени с изискванията за експресивност на съвременната архитектура. Безспорно обаче, фасадните бои са универсално решение за осигуряване на красив вид и дългосрочна защита на всяка фасада.
Фасадни бои -1 Фасадни бои -2

Качеството на фасадните бои може да се оценява по няколко основни характеристики: адхезионна здравина, постоянство на тона, устойчивост на светлина, устойчивост на ултравиолетово лъчение. Голямо значение имат и строително-физическите свойства на фасадното покритие.

Водата, в нейните три възможни състояния (течност, пара и лед) най-често се оказва главната опасност за мазилките и структурните елементи на външните стени на постройката. Затова сред най-важните изисквания към покритието е то да има добра способност да защитава стената от дъждовната вода и влажността, осигурявайки едновременно възможност за лесна дифузия на въздуха и на водните пари (фасадната стена трябва да диша). Съвременните бояджийски материали с високо качество отговарят напълно на тези изисквания и дават възможност да се нанасят безупречни покрития, както по отношение на външния вид, така и по отношение защитата на фасадата от разрушаване и замърсяване.

Индивидуални изисквания и възможности за избор

С развитието на химическата индустрия и засилващото се въздействие на екологичните фактори върху съвременните производства, най-разпространени стават строителни фасадни бои на водна основа. Те са висококачествени, икономични и екологично най-безопасни. В зависимост от вида на свързващото вещество, фасадните бои на водна основа се делят на няколко класа, като най-разпространени са силикатните и силиконовите.
Силикатните бои са устойчиви при съхранение и могат да бъдат използвани в еднокомпонентен вариант. Силикатната боя се прилепва към основата вследствие на двустепенна химична реакция, образувайки трайна физикохимична връзка, устойчива на различни атмосферни фактори и явления.

Благодарение на високата им въздухо- и паропроницаемост, силикатните бои много често са предпочитани за завършване на фасади на стари сгради, чиито стени са лошо защитени от атмосферните и подпочвените води.
Тези бои са подходящи и за боядисване на стени, подложени на въздействието на висока влажност, идваща от вътрешността на сградата. Ако влагата в стените е по-висока от атмосферната, този тип бои са предпочитано решение. Важно предимство на силикатните бои е, че те не поддържат развитието на микроорганизми и следователно не се нуждаят от бактерицидни добавки.
При силиконовите бои свързващите вещества са емулгирани силиконови смоли. Те се характеризират с висока паропроницаемост, и същевременно образуват водонепропусклива повърхност, на която дъждовната вода остава на капки, без да може да премине във вътрешността на стената.

Образуваният от силиконовите бои филм не оказва повърхностно налягане на основата, което е особено важно предимство при боядисване на фасада върху мазилка. Силиконовите смоли не са термопластични, т.е. не омекват при повишаване на температурата. Това, в съчетание със силните им водоотблъскващи свойства означава, че фасади, завършени със силиконови бои, практически не се замърсяват.
Силиконовите бои имат най-голяма еластичност и могат да прикриват пукнатини в основата, широки до 2мм. Подобно на силикатните, те не поддържат развитието на микроорганизми. Работата с тях не изисква предпазни мерки, защото те не са химически агресивни.

Фасадните бои на основата на органични разтворители са друга голяма група, която също има свои характерни особености. Основното при тях е, че могат да се използват при отрицателни температури - по данни на някои производители до -20°С, и дори скоро нанесеното, още нестабилизирано покритие, няма да се увреди при дъжд. Тези особености позволяват съществено да се разширят границите на активния годишен период за ремонти, като се включат есента и пролетта. Използването на такива бои е теоретично възможно и през зимата, но е свързано с някои технологични усложнения при нанасянето - необходимо е предварително размразяване и изсушаване на основата.
От гамата бои с органични разтворители особен интерес представляват боите на основа термопластични акрилни смоли. Освен, че притежават гореспоменатите предимства, те образуват толкова качествени покрития, колкото най-новите поколения бои на водна основа.

Предпазване на повърхностите от замърсяване

Фасадата е изложена на действието на редуващи се високи и ниски температури, ултравиолетови лъчи и абразионни фактори, следствие на чието съвместно действие с времето нейното състояние се влошава. Замърсяването в голяма или малка степен е напълно естествен и съпътстващ стареенето ефект. Тъй като причините за замърсяването са много, то няма общи правила за борба с него, както не съществуват идеални съставки, които могат напълно да унищожат всеки замърсител. Въпреки това, фасадата може да се защити от замърсяване за достатъчно дълъг период от време, но всеки случай изисква индивидуален подход.

За да се избере най-подходящата боя за предпазване от замърсяване, преди всичко трябва да се анализира подробно самото замърсяване. Това, което наричаме мръсотия се състои частично от неорганични минерални вещества (прах, пясък) и частично от вещества и съединения, които имат органичен произход. Последните са продукт на непълното изгаряне на различните видове горива, на износването на спирачните дискове и накладки на колите, на разрушаването на уличното покритие. В градската мръсотия преобладават подобни на масти органични химически вещества, а в селските райони - неорганичната прах. Разнообразната комбинация между частиците на мръсотията придават на фасадата изразен сив цвят. Особено неприятни на вид са тези повърхности, върху които мръсотията не се натрупва равномерно, а на петна.
Затова са особено важни архитектурните особености на сградата. По правило замърсяванията се натрупват в по-малки количества върху вертикалните части от фасадата, а върху наклонените и хоризонталните – повече. Голямата или малка стреха на покрива, издадените напред первази на прозорците, корнизите, релефният камък или мазилка, всякакви фасадните издатини - оказват съществено влияние на степента на замърсяване. Това е свързано с отговора на въпроса дали дъждът може да отмие мръсотията от тези декоративни елементи. В местата, където дъждовната вода прониква без препятствия, фасадите остават чисти по-дълго време, отколкото местата, където водата не достига. Гладките повърхности се замърсяват по-малко от силно структурираните, защото мръсотията се задържа повече върху неравни повърхности, където вятърът и дъждовната вода трудно могат да я отмият.

Ще се спрем накратко и върху влиянието на покритието върху скоростта на образуване и степента на замърсяване. Свързващите вещества, пигментите, минералните пълнители и други съставни части от рецептурата на фасадните бои влияят много на скоростта на образуване и степента на замърсяване. Така например термопластичните свързващи вещества, които се използват за увеличаване на еластичността на някой видове бои и запълване на микропукнатините в основата не осигуряват ефективна защита от замърсяване на фасадата. Много по-подходящи са за тази цел тези свързващи вещества, които не стават лепкави, дори при силно въздействие на слънчевите лъчи и не набъбват от дъжда и росата. Прилагането на хидрофобни вещества във фасадните бои на практика води, малко или много, до ефекта на отблъскване на водата, което прави замърсяването по-малко.

Някои пигменти могат да влияят на нивото на замърсяване на фасадите. Малкото намаление на количеството на пигментите и пълнителите, поради влиянието на атмосферните фактори върху оцветената повърхност, води до така наречения ефект на очистване. Тази методика отдавна е станала сигурно средство за подобряване на външния вид на стареещите повърхности. Ако фасада дори след много години изглежда чиста, то причината за това е този ефект от намаляване на пигментите и пълнителите.
Знаейки и разбирайки интереса към чистите фасади, не трябва да забравяме, че в много от случаите фасадните бои трябва да бъдат еластични, за до прикриват, например пукнатините в мазилката върху критични подложки. Обаче еластичността най-често предполага лепливост в определен обем, затова в такива случаи степента на замърсяване е предварително предвидена при производството на боята.

Декоративни свойства на фасадните бои

Следвайки тенденцията за естетическо въздействие на сградите, все по-важни се оказват декоративните свойства на фасадните бои. Едно от тях е отразяващата способност - колкото по-голяма е тя, толкова по добра е устойчивостта на боята към светлина. Обикновено, в зависимост от нея, боите и емайлите се делят на матови (без блясък), полугланцови (с умерен блясък) и гланцови (със силен блясък). Като правило гланцовите имат по-здрава повърхност, по-лесно се мият и отблъскват праха. При тях, обаче, силният блясък може да създаде неприятен зрителен ефект при отразяването на светлината. Друг недостатък е, че колкото по-силно гланцово е покритието, толкова по-слабо паропропускливо е то. Специалистите съветват за фасади с голяма равна площ да се използват матови бои. Гланцовите бои обикновено се използват за по-малки площи и за получаване на специални ефекти.

Изборът на цвят е обект на индивидуални предпочитания, но при него трябва да се отчетат и други фактори, освен чисто естетическите. Комплексният подход изисква цветът на сградата да се съобрази с общия тон на урбанистичната или извънградската среда и независимо дали е контрастен или сливащ се, цялостната картина да се възприема добре от окото.
Цветовете оказват голямо влияние и върху топлотехническите характеристики на фасадните стени. Тъмните тонове тонове са склонни да абсорбират топлина, което води до високи температури на фасадната повърхност и значителен температурен градиент в стената. Така, следствие на температурните деформации, се пораждат значителни напрежения, които могат да доведат до нарушаване на структурата на функционалните пластове. Фасадните покрития с по-светъл цвят поглъщат по-малко слънчева енергия и създаващите се вътрешни напрежения са значително по-малки.

източник moi-dom.net

Категория Категория: Дизайн и декорация

Категория Тагове: дизайн, декорация, фасадни бои,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot