Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Интериорни бои

6
гласа
Условията в помещенията са променливи и понякога агресивни към боите – висока влажност, променлива температура, развитие на микроорганизми, реагенти, използвани и отделяни в ежедневието, и други. Следват няколко практични идеи, които да Ви насочат в избора на надеждни интериорни бои за постигане на качествен и траен ефект от боядисването в помещения с висока влажност.
Интериорни бои -1 Интериорни бои -2

Въпреки че боята е много разпространен и широко използван материал, производството и употребата на бои изискват знания и опит. Боите са сложни смеси, получени в резултат на специфични технологични процеси. Съществуват различни по състав бои – грундови, акрилни, алкидни, полиуретанови, оксидни, поливинилацетатни, емулсионни, полиестерни, латексни, силикатни и т.н. Принципно всички те са съвкупност от следните компоненти: оцветители, разтворители, втвърдители, свързващи вещества, пълнители, активатори и стабилизатори. Много често тези многокомпонентни смеси образуват нестабилни дисперсни системи, в които, след продължително съхраняване, се наблюдава утаяване на пигментите. Ето защо, преди започване на процеса на боядисване, е важно да прочетете инструкциите на производителя, който посочва необходимостта от разбъркване наред с препоръките за безопасност при работа.


Според разредителите боите най-общо се делят на алкидни (маслени) и бои на водна основа. Въпреки че постоянно се подобряват, боите на водна основа не са така устойчиви, както тези на маслена. Основно предимство на боите на водна основа е, че четките и валяците се измиват с вода, без да са необходими специални почистващи препарати.
Многообразието от бои затруднява избора, но дава възможност, ако се спрете на правилния продукт, да получите задоволителни и трайни резултати. Първоначалното объркване ще изчезне, след като веднъж се ориентирате в различните типове бои според конкретните цели и повърхности.


Антикондензационни бои

Способността на въздуха в помещенията да задържа водна пара е ограничена. Точката на насищане зависи от температурата. Студеният въздух задържа по-малко влага в сравнение с топлия. Когато влажният въздух се охлади, относителната влажност се увеличава и води до кондензация. Тя е резултат от контакта на топъл и влажен въздух със студени повърхности.
За ограничаване на кондензацията в помещенията се прилагат специални противокондензационни бои. Те се използват за стени и тавани на бани, кухни, мокри помещения, басейни и други. Такъв тип продукти решават проблемите, възникващи при употреба на традиционните бои при условия на висока влажност – задържане на влага в стените, намаляване на сцеплението между покритието и стената, подпухване и лющене на боята. Освен това, повърхностите в мокрите помещения често съдържат алкални вещества и соли, които след изсъхване изкристализират и са предпоставка за некачествено боядисване, ако боята не е избрана според случая. За избягване на нежелателни последствия от този род, антикондензационните бои имат текстура, максимално проницаема спрямо водните пари, т.е могат да “дишат”. Те потискат кондензацията, като абсорбират влагата и подобряват топлоизолацията. Обикновено тези покрития са с микропореста структура и са меки на пипане. Те увеличават дебелината си, поглъщайки влага, а когато влажността в помещението спадне, постепенно отделят абсорбираната вода и я изпаряват. Повечето от тях поглъщат над 400g/m2 влага. Действайки като изолация, такива покрития повишават температурата в помещенията и така индиректно възпрепятстват кондензацията. Трябва да знаете, че антикондензационната боя не може сама да реши проблема с кондензацията, тъй като влагозадържащата и влагопропускащата й способност не е неограничена. Тези специални покрития ще ви помогнат в борбата с кондензацията, ако осигурите нужната вентилация и поддържате благоприятен температурен режим. За да може такава боя трайно да изпълнява функциите си, трябва редовно проветряване. След готвене, къпане или сушене на дрехи в помещенията се препоръчва вътрешните врати да се затварят, а да се отварят прозорците. Така се предотвратява постъпване на топъл и влажен въздух в другите стаи, контактът с по-студени зони и последваща кондензация.
Добре е такива бои да имат полимерни съставки, които подобряват устойчивостта на порестата им повърхност спрямо абразиви. Някои антикондензационни бои съдържат и биоциди, с които едновременно действат и като противоплесенни.

 

Противоплесенни бои

Влагата и топлината в помещенията са предпоставка за развитие на бактерии, гъби и лишеи по стените и таваните. За решаване на този проблем са разработени бояджийски състави с правилно подбрани пигменти, свързващи вещества и подходящи съставки – биоциди (бактериоциди, фунгициди, алгициди), действащи отровно на съответните групи организми.
Интериорните противоплесенни бои са предназначени за вътрешно боядисване на стени и тавани в жилищни помещения, промишлени и обществени сгради, подложени на въздействието на висока влажност и изпарения, в които има условия за развитието на микроорганизми. Полученото покритие осигурява дълготрайна защита срещу развитието на микроорганизми, плесени и гъбички. То има структура, която му позволява да “диша” и затова е подходящо за защита на мокрите помещения от поява и разрастване на плесени. Повечето от тези бои гарантират противоплесенно действие за повече от 5 години. Ако вече има плесен, тя трябва да се махне преди нанасяне на емулсията. Това става със специални фунгицидни разтвори, описани в инструкциите. Ако това не доведе до премахване на петната, повърхностите се обработват с 25% воден разтвор на избелващо вещество. След 24 часа стените се изплакват и се обработват с горепосочените разтвори. Чака се третираните участъци да изсъхнат 2 седмици и, преди нанасяне на противогъбичната боя, се слагат два пласта грунд.

 

Цветови решения

Някои от марките разполагат само с бели бои срещу плесен и кондензация, но има и такива, които предлагат голяма палитра от цветове.
Ако сте решили да боядисвате цветно, трябва да имате предвид, че различните цветове и нюанси, както и съчетаването им, въздействат на настроението и самочувствието на хората. Студените цветове правят помещенията да изглеждат по-просторни, но трябва да се подбират по-светли нюанси и то само за добре осветените помещения, защото в противен случай се създава усещане за хладина. За по-тъмните стаи е препоръчително да се използват топли цветове, отразяващи по-добре светлината. При комбиниране на цветовете е важно да се създаде хармония и баланс между тях, а затова трябва да се спазят няколко основни принципа. Ако ще се съчетават цветове с различна степен на отразяване, те трябва да са така подредени във вертикално направление, че с увеличаване на височината степента на отразяване да става по-светла. Целта на такова комбиниране е да се избегне монотонността и да се постигне умерено раздвижване. Успешното съчетание е резултат от комплексното въздействие на трите основни измерения на цветовете – нюанс, цвят и степен на отразяване. Установено е, че най-приятно за възприемане е комбинирането на 2/3 от един цвят и 1/3 от друг. Тъй като цветовете могат да създават илюзии, те успешно се използват за прикриване на недостатъците и подсилване на добрите страни в помещението. С цветовете може да се промени визуално формата на стаята. Например, наситеният цвят в основата на стените и по-светлият нюанс в горната им част до тавана правят помещението по-затворено. По-светлите цветове на стените в сравнение с тези на пода и тавана правят стаята по-широка. Ако таванът и стените са боядисани в по-наситен цвят, се създава усещане за по-нисък таван.

 

Подготовка за боядисване

В зависимост от вида и състоянието им, стените трябва да се подготвят за нанасянето на новата боя. Лющещите се пластове от стара боя се махат до основа. Стената се почиства от прах, мазнини и други замърсители, след което повърхността се шпаклова или китва, за да стане достатъчно равна и гладка. За осигуряване на здрава връзка между повърхността и боята първото покритие е основна боя (грунд), която е ключът към качественото боядисване. Грундът не позволява на боята да се напуква, лющи и пада. Той осигурява и увеличава сцеплението между основата и боята, намалява попиващата способност на основата, с което не само се пести материал, но и се гарантира равномерност на покритието и на цвета. Има различни видове грунд – епоксиден, силикатен, алкиден, силиконов и т.н. Изборът се прави в зависимост от вида на боята, която ще се нанася отгоре, и от основата, върху която ще се полага – бетон, дърво, варопясъчни мазилки, сухи и влажни стени, гипсови шпакловки, метал и други.


Специалистите препоръчват използването на система за боядисване, включваща грунд, боя и, ако са необходими, лак и запечатка. Фирмите-производители, предлагащи такива системи, гарантират за пълната съвместимост между елементите, което е предпоставка за качествено боядисване.
Преди нанасяне на грунд и боя стената трябва да е абсолютно суха. Подготовката за боядисване включва още покриване на мебелите и пода с полиетиленово фолио, както и облепване на первазите на прозорците и вратите със защитни самозалепващи се ленти.


Разбира се, купуването на специализирани за дадени случаи бои и наемането на хора, които знаят как да ги нанесат, ще ви излезе по-скъпо от използване на традиционните бои. Резултатът обаче ще си заслужава. Ще постигнете трайно и надеждно решение на даден тип проблем, в резултат на което помещенията ще са естетически издържани, приятни и удобни за обитаване.
Използването на специализирани бои налага загриженост за здравето и околната среда
Непрекъснатото подобряване на трайността на боите, устойчивостта им на промени във влажностния и температурния режим в помещенията, фунгицидните им свойства и много други техни качества са понякога за сметка на добавяне в тях на различни химични вещества, които могат да навредят на човешкото здраве, ако не се спазват основните изисквания за безопасност при работа и експлоатация.


Такива вещества са формалдехид, амоняк, пентахлорофенол, трихлороетилен, ксилен и т.н. Някои от боите с етикет “устойчиви на плесен” често съдържат и емитират невротоксини, живак и други опасни фунгициди. Повечето бои, особено тези на маслена основа, докато съхнат отделят летливи органични съединения, които могат да доведат до кожни, очни, респираторни и други раздразнения, ако не са взети предпазни мерки. Всички предлагани на пазара бои са одобрени за употреба от отговорните държавни органи и няма да Ви навредят при стриктно спазване на инструкциите за безопасност. Много са малко, но все пак вече са разработени, бои без или с ниско съдържание на летливи органични съединения. Трябва да се внимава при нанасяне на бои с пистолет под налягане и със сгъстен въздух, тъй като се отделят токсини. Особено опасни са парите на оловосъдържащите бои. Затова предпочитайте използване на четка и валяк вместо пистолет, така вероятността за разпръскване на вредни вещества във въздуха по време на работа е по-малка. Избирайте боя, съдържаща възможно най-малко летливи органични съединения. Купувайте най-качествената боя, която можете да си позволите. Уверете се от етикета за гаранцията на производителя, че след изсъхване боята не отделя вещества, вредни за човешкото здраве, за домашните животни и растения, както и за околната среда. Докато боята изсъхне, вентилирайте добре помещението и не допускайте хора в него. Оптималната продължителност на проветряване на помещението преди да започне обитаването му е една седмица. След приключване на работа останалата боя и други опасни продукти трябва да се съхраняват според оказаните на опаковката инструкции и да не се складират в близост или под помещения за сън и игра.

източник moi-dom.net

Категория Категория: Дизайн и декорация

Категория Тагове: дизайн, декорация, интериорни бои,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot