Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Окачени тавани

6
гласа
Едно съвременно решение, което предлага много свобода и придава уникален вид на всеки проект и пространство. Окаченият таван отдавна не се състои от онези бели плочи 60х60 см или дълги метални профили, които са ни добре познати от неотдавнашното минало. Производителите се стремят да разчупят тези стандарти. Днес възможностите са безброй, а технологиите все по-съвършени, което дава възможност всяко пространство да намери своя подходящия таван. Таванът се превръща в изискано дизайнерско решение – разчупени форми, размери, смели цветове.
Окачени тавани  -1 Окачени тавани  -2 Окачени тавани  -3 Окачени тавани  -4

Основни характеристики на окачения таван

В основата на тази система стои идеята да се покрият пукнатини, неравности, отвори или повреди в по-старите тавани. Това се осъществява с помощта на метална конструкция от профили, която “се окачва” или “виси” от тавана и след това се запълва със специални пана (плоскости), които могат да са минералфазерни, минерално ватови, гипсови, както и модерните напоследък метал и дърво.


Окаченият таван се превръща в лесен, бърз, но и малко по-скъп начин за инсталиране, преместване и почистване. Спада към т.нар. системи за сухо строителство, които са приложими във всички сезони, сроковете за монтаж са кратки, а строителните отпадъци са сведени до минимум. И ако директните разходи при сухото строителство са съпоставими с тези при конвенционалното, то косвените разходи са по-ниски. Сухото вътрешно строителство е оптимално решение по отношение на околната среда и здраве, индивидуално и гъвкаво оформление, жилищен комфорт, уютност и неговата ефективност. Все повече архитектите гледат в бъдещето и се ориентират към т.нар. екологични продукти (като например гипса), които благодарение на последните иновации, наред с класическите строителни техники предлагат напълно нови творчески възможности за оформление.


Важна характеристика на окачения таван е, че абсорбира и редуцира шума. Намаляването на шума подобрява комфорта, а оттук и трудовата производителност, когато конструкцията е решение в офис-сграда. Производителите на системи окачени тавани търсят и използват материали с високо поглъщане и намаляват чуваемостта от стая в стая, съгласно прецизно съобразени критерии.


“Висящият” таван предлага разнообразни и интересни възможности за осветление. Играе основна роля за оптимизиране на отразяването на светлината и пестенето на електроенергия. Светлоотразяването е характеристика на окачения таван, която измерва каква част от определена светлина се отразява от повърхността (в случая от материала, който е използван в конструкцията на окачения таван). Изразява се в процентна стойност и повечето производители го посочват в продуктовите си спецификации.

Окаченият таван дава възможност да се скрият тръби и инсталации като електрическа инсталация, телефон, вентилация, климатик, системи за дим и пожарогасене, същевременно предоставя възможност за лесен достъп до тях.
Съвременните тавани често се подлагат на различни изпитания като например влажност в сгради с неравномерно отопление и охлаждане, области с висока концентрация на хора, структури, отворени към външната среда и др. За да се отговори на тези изисквания производителите предлагат богат асортимент от продукти и материали за окачен таван, които са влагоустойчиви, т.е. могат да стоят без да се измятат и са подходящи за инсталиране в условия до 95% относителна влажност, като някои продукти издържат и при екстремални условия от 100 % относителна влажност.


Окаченият таван е подходящ избор и по друг показател – антибактериалност и хигиена (възможност за почистване/измиване). Съвременните изисквания за здравословност и безопасност налагат при избора на таван да се взимат под внимание съответните разпоредби относно хранителната и здравна индустрии. В области като електрониката, фармацевтиката и компютърните технологии също има изисквания за контрол на чистотата на средата и постигане на 100 % чистота. Паната от конструкцията на окачения таван могат да се почистват и измиват с вода и почистващ препарат, което освен чистота осигурява и по-дълъг живот.
Окачените тавани осигуряват пожароустойчивост в съответствие с изискванията на българските стандарти, като някои от продуктите включват и допълнителна защита, съгласно действащите строителни норми и изисквания. Пожароустойчивостта е свойство на тавана да действа като хоризонтална бариера съвместно с други прегради.

Области на приложение – как да се направи правилният избор?

Поради качествата, които притежават окачените тавани се превръщат в приложими във всякакъв вид помещения, включително има решения за отворени пространства като например навеси, бензиностанции, гари и др. Дълготрайността, устойчивостта, елегантния дизайн, цветовото разнообразие, размери, форми, широкият диапазон от акустични характеристики, разнообразните и функционални начини за окачване помагат на архитекти и проектанти при избора им на решение за офис сгради, болници, училища, търговски и развлекателни обекти, лаборатории, санитарни помещения, басейни и др.
Изборът на окачен таван за дадено пространство означава да се вземат под внимание няколко критерии – акустика, пожароустойчивост, хигиена, влагоустойчивост, монтаж и демонтаж, дизайн. Взима се предвид типа сграда и нейното предназначение, техническите изисквания и параметри, които трябва да се покрият и не на последно място – естетическият вид. Изключително важно е предварително да се определят нуждите на клиента за помещението – дали се търси издръжливост, хигиена (лесна поддръжка) и чистота, акустика, възможности за лесен демонтаж, дизайнерски предпочитания, светлоотразяване. Изборът зависи не само от финансовите възможности и дизайнерски предпочитания на клиента, но и от фактори като влагоустойчивост, пожаробезопасност, топлинна изолация, поддържане на тавана.

Как да изберем акустичен таван?

Идеята за акустичен таван е много стара. Тя възниква първоначално от старите къщи, които са проектирани и изграждани с по-високи тавани. Отоплението на тези помещения обаче се осъществява по-трудно. Така постепенно проектантите започват да търсят подходящи решения с намаляване на височината на помещенията, за да се допълни топлоизолацията и същевременно да се създаде шумоизолираща среда без да се нарушава усещането за комфорт в помещенията. Създават модерните висящи акустични тавани, които с времето се превръщат в подходящ избор за офиси, училища, болници и развлекателни центрове.
Шумът може да бъде разрушителен фактор, когато не се контролира правилно. За да се избегнат подобни дразнители, архитектурните спецификации трябва да включват подходящи акустични опции. Акустиката включва два много важни въпроса: намаляване на шума от стая в стая, което се измерва в децибели (dB) и абсорбиране на звука от материалите, което се измерва като коефициент на звукопоглъщане (aw 0.0 до 0.1).


Фирмите производители на окачени тавани предлагат информация за тези показатели в продуктовите си каталози. Тези данни помагат при избора на вида плоскост за окачения таван. Действителните показатели разбира се зависят още и от връзката на тавана с другите конструктивни елементи и техните собствени показатели. Затова е много важна професионалната оценка.
В зависимост от използването или функциите на дадена стая може да е необходимо да се изчисли редукцията на шума или времето за реверберация (= времето, за което звука заглъхва (60 dB) след спиране на източника на звука). За тази цел производителите измерват коефициенти на звукопоглъщане на предлаганите плоскости и панели. Те се изразяват чрез честотите на октавовата лента от 125 до 4000 Hz заедно с коефициента за редуциране на шум (NRC), което е средно аритметично от абсорбирането при 250, 500, 1000 и 2000 Hz (стойности от диапазона на една трета октава), закръглен до най-близкото кратно на 0.05.

Показателят хигиена

Много е важен, когато помещенията се намират в болници, лаборатории, хранителни цехове и др. Повечето модерни материали отговарят на хигиенните изискванията като предварително са подложени на различни тестове и така се превръщат в здравословни тавани. С тези тестове се доказва устойчивостта на материалите при продължителни цикли на миене, устойчивост на прах и микроби, тъй като повърхностите не привличат прах и не позволяват развитието на микроорганизми, както и отблъскване на водата, което демонстрира устойчивостта на повърхността на тавана при влага.

Дизайнерски решения

Освен класическите пана от минералфазер, минерална вата, гипс, които са в богата цветова гама и шарки на повърхността, много актуални и оригинални са окачените тавани с метални и дървени пана. Заедно с различните системи и начини на окачване те “раздвижват” тавана по един съвсем нов начин. Металните пана се произвеждат от галванизирана стомана с полиестерно прахово покритие и това ги превръща в изключително трайни и издръжливи. Те притежават и много добри акустични свойства. Превръщат се не само във функционално, но и в атрактивно решение. Предлагат се метални пана с размери 600х600 мм и линейни тавани с различна ширина на модулите. Съществува възможност за плътна или видима фуга между паната или ламелите, както и за комбиниране на различните модули в един и същ таван, което дава възможност за постигане на интересни дизайнерски решения в зависимост от желания ефект.


Дървото е един от най-старите материали, използвани в строителството, който позволява да се създадат топли и оригинални интериори за комфортна и спокойна среда. Предлаганите пана са с гладки, перфорирани, ламинирани или фурнировани повърхности в естествени дървесни цветове. Съчетават всички качества на дървения материал и са обработени специално, за да отговарят на изискванията за пожароустойчивост и влага. Имат и акустични свойства. Решенията са със стандартни пана 600х600 мм, пана с размери 1200х600 мм, както и линейни тавани от различни по ширина ламели.
Металните и дървените пана и модули са подходящи и за открити пространства. Предлагат възможности за разчупване на тавана във всякакви извивки и форми.

Монтаж на окачения таван

Монтажът е лесен и сравнително бърз, но е препоръчително да се извършва от специалисти, за да не се получи разочарование при вида на крайния резултат и голям разход на материали. Много е важно първоначално да се вземат точните размери и да се направи прецизен чертеж на тавана. В този проект се начертава металната конструкция на тавана. Тя се състои от два типа Т-образни профили – основни носещи и напречни. На стената се монтират L-образни профили, като предварително се начертава тяхното място. То зависи от желаната височина на тавана, която не може да бъде по-малко от 6 см под съществуващия таван или скритата инсталация. Това разстояние е необходимо, за да има достъп до всички скрити инсталации и системи, както и за лесен монтаж/демонтаж на панелите. Плоскостите могат да се центрират като се започне с монтажа на основния профил от средата на помещението.


Всеки производител предлага окачващи елементи и начин на захващане на профилите един за друг. Окачващата система се състои от структурни елементи, които пренасят натоварването от тавана обратно към софита. Всички окачващи елементи се състоят от 3 части: а) горна, фиксираща част (фиксира се механично към софита или рамка); б) окачващ елемент, който задължително е от стомана и в) част, с която окачвачът се захваща към носещата конструкция. Видовете окачвачи и елементи за захващане на профилите включват: монтажна тел, окачващ ъгъл, шпилка, бърз окачвач, окачват за Tee bar и др.

Изборът на окачвачи зависи от разположението на тавана, от предпочитанията на монтажниците, от наложената практика и от цената. Всички окачвачи обаче трябва да могат да се регулират по дължина, така че да се осигури правилната нивелация на тавана. От съществено значение е да се осигуряват нужната здравина и да държат тавана без да настъпват деформации с течение на времето.


Горната част на елементите трябва да се подбира внимателно като се вземат предвид теглото на тавана и вида на софита (в брошурите на фирмите се дават данни за “допустимото тегло” – максималното работно тегло за различните окачвачи. Теоретично няма ограничение за дължината на окачвачите. Ако се работи с монтажна тел, ограничението идва от възможността да се навие с цел усилване. Ако се поставят повече окачвачи с цел удължаване, трябва да се внимава за здравината на свързването им.


Модулните осветителни тела и сервизни инсталации в окачената конструкция
Обикновено окачващите системи са изчислени така че да носят теглото на монтираните пана. При определени обстоятелства върху конструкцията може да се окачват осветителни тела или вентилационни решетки. Трябва обаче да се подхожда внимателно, за да се избегне натоварването на системата. Подбраните елементи и системи трябва да са съвместими. Елементите за вграждане не бива да лягат върху общ носач, а въздуховодите например трябва да са окачени самостоятелно.
Малките функционални елементи като луни, детектори за пушек, високоговорители и др. се интегрират в самите пана. Минералфазерните пана и особено минералноватовите не могат да бъдат натоварени с тежки елементи без да се деформират. В този случай е необходимо теглото да бъде разпределено допълнително върху сервизно пано или елементите да бъдат самостоятелно окачени. Сервизното пано може да е от гипскартон или подобен материал. Важно е да е със същите противопожарни свойства като паната на тавана.

Преходи в нивата на окачения таван:

Осъществяват се чрез елементи, които се използват за смяна на нивата или ако е необходимо се прави кутия, като трябва да се внимава и да се оформи преход и за осветителните тела. Според височината и ъгъла на прехода, той може да се оформи от пана, профили или други материали. Специално внимание се обръща в случаите, когато таванът трябва да осигурява пожарозащита. Тези преходи намаляват пожарозащитните свойства на тавана, когато напречната конструкция се деформира от огъня. Някои от алуминиевите профили не могат да се използват при пожарозащитни тавани.

3 ключови точки за добра акустика:

Добра разбираемост на говора – човекът, който говори с нормален тон трябва да бъде разбиран без затруднения и напрягане от слушателите, независимо къде се намират в стаята. Това е задължително изискване за помещения, в които се провеждат лекции, класни стаи, обществени зали, театри и др. За да се постигне необходимия резултат, реверберацията не трябва да бъде нито много дълга, нито много къса. Ако е много дълга сричките на думите се застъпват и достигат до ухото неясно. Ако е много къса - атмосферата става глуха и неприятна.

Редукция на шума – шумът води до умора, затова е добре да намалява нивото на шумово напрежение в помещението. Това е необходимо в училищата, новите офиси тип “open space”, игралните зали, ресторанти и др. Намаляването на шума може да се осъществи като се намали отразения шум чрез звукопоглъщащи материали. Това води и до намаляване на времето за отразяване.

Изолация на шума – изолиране на шума от една зона до друга зона, например в отворен тип офис помещение. Шумоизолацията се състои от 4 компонента: намаляване на звука чрез таванни системи (при липса на преградни стени), звукоизолиране на стени (без врати и прозорци), преминаване на звука през таванните системи и стени (въздуховоди, прагове на врати и др.) и намаляване на шума в самата стая. Неоходимата шумоизолация зависи от нуждите на клиента, а доброто дизайнерско решение е баланс между изпълнението както на таванната система, така и на стените.

източник moi-dom.net

Категория Категория: Архитектурни решения

Категория Тагове: архитектурни решения, окачени тавани,

1 Коментара

Issy
интерено ми е да разбера дали окачените тавани се водят трауйно подобрение или не.

Добави коментар

друга картинка

antibot