Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Ефектно осветление - При частни басейни или декоративни водоеми

9
гласа
Ефектното осветление на различни водни съоръжения създава настроение и комфорт. За осветлението на басейни и други изкуствени съоръжения могат да се прилагат разнообразни дизайнерски решения.
Ефектно осветление - При частни басейни или декоративни водоеми-1 Ефектно осветление - При частни басейни или декоративни водоеми-2

И тук, както при архитектурното осветление, съществуват два основни подхода - класически и светлинен авангард. При първия се използва осветление с меко излъчване. Неговата задача е да подчертае естествената красота на басейна през нощта, като се акцентира върху това, което тъмнината в противен случай би скрила. Чрез втория подход се придава нов, съвършено различен от дневния, фееричен вид на съоръжението. Водата неочаквано се оцветява в несвойствени за нея цветове, като започнем от ярко жълто до розово и светлолилаво. Така контурът на басейна, благодарение на специално осветяване отдолу, се намира в непрестанно илюзионно движение, а динамиката на цветовете прекрасно може да се допълни и с музика.

Но нека оставим настрана архитектурния облик и да преминем към средствата, с които е възможно постигането на тези различни светлинни ефекти.

Осветителните тела трябва да се подберат според функцията, която ще изпълняват. За осветление на басейни, фонтани или изкуствени водоеми и езера намират приложение: Прожектори; LED - светодиодни индикатори; Фиброоптични кабели.

А ето какви са особеностите около монтирането и функциите им.
Прожектори

Според предназначението им, прожекторите могат да се обособят в две групи: за подводно осветление и за маркиране на формата и периметъра на басейна. Естествено, при двете групи имаме различна степен на защита от проникване на вода. В случая по-специфични са прожекторите за подводно осветление, затова ще започнем първо с тяхното описание.
Подводно осветление. Задачата на подводните прожектори е осветяване на дъното и стените на басейна. Могат да се използват както при открити, така и при закрити съоръжения. Без тях водата през нощта ще изглежда черна и непрозрачна.
В случая осветителните тела имат непосредствен контакт с водата, затова трябва да отговарят на следните специфични изисквания - използване на слаботокови осветители, повишена херметичност на осветителните тела и електрическата инсталация.


Степента на защита на подводните осветителни тела не трябва да е по-ниска от IP68.
Съществуват два типа подводни прожектори: с поставка и вградени. Първите могат да се монтират както в басейни в процес на строеж, така и при вече изградени съоръжения. Те се закрепват посредством стойка за пода или стените на чашата на басейна. Захранващият им кабел е херметично изолиран както по цялото си протежение, така и в мястото на свързване към прожектора. За да не се източва водата от басейна при подмяна на светлинния източник, кабела трябва да се остави достатъчно дълъг, за да е възможно прожектора да се изтегля над нивото й.


При втория вариант, в пълния комплект на тялото за подводно осветление е включена халогенна лампа, корпус за вграждане, декоративна рамка, кабел с висока степен на хидроизолация и уплътнение (салник). Вградените прожектори се инсталират на два етапа още при изграждането на басейна, като са възможни два варианта, в зависимост от техническото обслужване на водното съоръжение.


В първия случай по периметъра на басейна се изгражда т.нар. технически тунел. Достъпът до всички инженерни съоръжения, в това число и до осветителите, е възможен единствено чрез него. Откъм страната на чашата илюминаторите се монтират херметично в бетона, така че отварянето на осветителното тяло от вътрешната страна на басейна е невъзможно. Подобно решение се използва при големи и сложни за обслужване технически съоръжения. При частни басейни или декоративни водоеми или езера, вградените подводни прожектори могат да се отварят и обслужват непосредствено откъм лицевата страна на чашата. За целта по време на строителството в стените на басейна се прокарва захранващия кабел до нишата за вграждане на прожектора, а след довършителните работи се монтира и самото осветително тяло - лицевата част на прожектора.
Тъй като прожекторите за подводно осветление трябва да работят в доста агресивна среда, те се изработват от няколко различни устойчиви на корозия материали: ABS-пластмаса, неръждаема стомана, месинг с никелово или хром-покритие, по-рядко от бронз или алуминиеви сплави. По принцип като светлинен източник, при този вид осветителни тела се използват халогенни лампи с мощност 50, 100 или 300W. Те притежават широк спектър на излъчване от 7 до 100, а експлоатационният им живот се равнява на близо 5000 часа. Броят на прожекторите обикновено се пресмята по правилото, че на 1м2 водна повърхност трябва да е разпределена около 25W осветителна мощност.


Изключителен светлинен ефект се получава с използването на сменяеми светлинни филтри. Чрез тях водата като че ли прелива в различни цветове.


От съображения за безопасност захранващото напрежение на подводните осветители за басейни и други водни съоръжение е 12V, в редки случаи - 24V. За целта се използва понижаващ трансформатор, като между него и подводния прожектор се инсталира херметично затворена разпределителна кутия. Тя има три изхода за кабели, снабдена е със стабилен капак и уплътнение и се монтира на лесно за обслужване място.


Не трябва да се забравя, че подводните прожектори трябва да работят единствено изцяло потопени под водата. Когато купувате подобен вид осветителна техника, непременно прочете те инструкциите за монтаж от производителя. Консултирайте се и със специалист от бранша, който ще ви помогне да изберете най-подходящото за вашия случай светлинно оборудване.
Контурно осветление. Основната задача на този вид осветление е очертаване формата на басейна или водоема, а също и указване на пътя към него. Тъй като този тип оборудване не е потопено във вода, изискванията за IP-защита са малко по-ниски - IP44IP54.


И тук имате възможност за избор между вградени или настолни осветителни тела. Монтираните непосредствено около контура на басейна осветители трябва да работят с ниско напрежение от 12V и да имат защита поне IP54. Ако обаче са изнесени отстрани и нямат контакт с водата, могат да се захранват от нормалната електрическа инсталация, а степента на водна защита да е IP44.


LED - Светодиодни индикатори
Светодиодните лампи навлизат все повече в осветяването на дома. Светлинният фон на една LED лампа се формира от десетки светодиодни източници. LED лампите изискват по-голяма първоначална инвестиция. Определено си заслужава, като се имат предвид предимствата на това решение. Светодиодните лампи са високо енергийно ефективни. Една светодиодна лампа с мощност 40 W изразходва до 90% по-малко електроенергия в сравнение с традиционната лампа с нажежаема жичка. И те могат да се монтират и на етап строеж, и в завършен басейн. Не на последно място, LED осветителите имат много дълъг живот - при безпроблемна експлоатация тези осветители биха могли да гарантират над 100 хил. часа работа.
LED технологията дава огромно цветово разнообразие – от ултравиолетово до инфрачервено, покривайки целия видим спектър. Причината, поради която светодиодите (често се използва и английската абревиатура LED - Light emitting diodes) бързо навлизат и постепенно изместват традиционните светлинни източници, се дължи на невероятните им качества и характеристики. Те представляват миниатюрни полупроводникови прибори, чиято работа се дължи на явлението електролуминесценция - излъчване на “студена” светлина при протичане на електрически ток, като цвета й се определя от вида на материалите, през които протича p-n прехода.

Прожекторите за подводно осветление, които използват като светлинен източник LED, се състоят от херметично затворен корпус, в който са разположени различен брой светодиоди. Малки по обем и лесни за монтаж, те все по-бързо се налагат на пазара, като се използват за осветление на фонтани, малки изкуствени водоеми, вани за воден масаж и т.н. И това не е случайно, тъй като са налице следните положителни характеристики:


Дълъг експлоатационен период - светодиодите имат наистина дълъг живот, който се изчислява на близо 100000 часа или повече от 11 години непрекъсната работа. Това прави обслужването на системите за външно или подводно осветление изключително лесно, тъй като се изключва честа подмяна на светлинния източник. Освен това светодиодите са устойчиви на удар и вибрации.
Икономичност - LED са с изключително ниско електропотребление. По този параметър светодиодите съществено се доближават до ефективната работа на луминесцентното осветление.


Свръхминиатюрност - както споменахме по-горе, светодиодите са с изключително малки размери, което позволява и съществено намаляване големината на самия подводен прожектор. Вградено светоразпределение - поради физичното явление, на което се дължи работата на светодиода, тук е възможна естествена промяна на цвета на излъчваната светлина, без необходимост от допълнителни светлинни филтри. Всеки светодиод притежава вградени отражател и леща, обезпечаващи необходимата концентрация на светлинния лъч.


Възможност за избор на цвят - в близкото минало светодиодите се произвеждаха само в два отделни цвята - червен и зелен. С появата на сините светодиоди на потребителя се предостави възможност да избира измежду близо 16 милиона варианта, базирани на комбинации между трите основни цвята. Белият цвят също може да се получи посредством комбиниране на цветовете, или да се използват бели светодиоди, съдържащи специален луминофор.
Цифрово управление - най-новите модели светодиодни индикатори съдържат вграден микропроцесор, обезпечаващ цялостно управление на силата и цвета на светлината.


Както и при подводните прожектори с халогенни лампи, и тук се използва ниско захранващо напрежение от 12V и съответно понижаващ трансформатор. Отново се изисква и пълна защита от проникване на прах и вода IP68.
Въпреки че напоследък се забелязва тенденция за намаляване на цената на светодиодните прожектори и изобщо на осветителните тела, ползващи LED като светлинен източник, те все още продължават да бъдат сравнително скъп продукт за масово използване. Въпреки това, вече все по-често ще ги срещнете като осветители за фонтани, декоративни езерца и водоеми, или вградени в стените на ваната за хидромасаж.


Все пак не забравяйте, че светодиодните осветители са с по-ниска осветителна мощност, отколкото халогенните лампи.
Фиброоптични кабели

Безспорно, фиброоптиката предоставя най-ефектния начин на осветление. Най-общо тя се състои от светлинен източник (проектор) и фиброоптичен кабел. Посредством отражател излъчваната светлина се фокусира и се подава към фиброоптичните кабели. Силата й може да се изменя кинетично с помощта на цветно колело или посредством RGB-смесване.
Фиброоптиката се използва предимно за очертаване на контура на водното съоръжение или подчертаване на различни архитектурни елементи, например стъпалата, водещи във водата. Тъй като по кабела практически не протича електрически ток, този тип осветление се явява най-безопасен при използване за осветление на басейни и т.н.


Засега фиброоптиката се явява сравнително скъпо оборудване. Неоспорим е обаче светлинният ефект, който можете да постигнете с нея - динамично или постепенно променяне на цвета на светлината. Работата с фиброоптиката е бърза и лесна и, ако спазвате определени специфични правила за работа, ще постигнете невероятни светлинни ефекти и илюминации.
Съществуват два вида фиброоптични кабели: със странично светене и насочен лъч. Както подсказва наименованието на първия вид, при тях светлината се излъчва странично (по протежение на целият кабел). При втория светлината “извира” от края на кабела.


При кабелите със странично светене съществуват различни фактори, определящи силата на светене на системата. Първият е видът на използвания светлинен източник в проектора. Колкото по-мощен е той, толкова по-силна ще е изходната светлина.
Специалистите препоръчват използването на металхалогенна лампа до 150W. Вторият фактор е дължината на кабела.
При определени приложения, като обща дължина тя може да достигне и до 80 метра, но на практика затвореният контур не бива да превишава 30 метра. При по-дълги разстояния кабелите могат да се свързват последователно, като се използват няколко проектора. Освен това един проектор може да захранва и няколко кабела като броя зависи от диаметъра им.


Фиброоптичните кабели с насочен лъч са подходящи предимно за подчертаване на архитектурния облик на басейна или фонтана. Дължината им не бива да прехвърля 10 метра. Производителите на подобно оборудване предлагат различни готови продукти, например “звездно небе”, “светлинен водопад” и т.н.


Към кой от изброените начини за осветление на вашия басейн, фонтан или изкуствен водоем да се насочите? Това зависи изцяло от вас и вашата преценка. Специалистите също могат да ви дадат ценни съвети за осветителните тела и техния монтаж.

източник moi-dom.net

Категория Категория: Архитектурни решения

Категория Тагове: архитектурни решения, осветление,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot